Żywy Różaniec

Pierwsze Koło Żywego Różańca w dzielnicy Halinów powstało w 1942 r. Wtedy Halinów należał do parafii Św. Teresy na Borkach. Pierwszą zelatorką Koła była Antonina Morawska, a następnie kolejno: Stefania Mazur, Zofia Olszewska, Maria Dyl. Obecną zelatorką jest Maria Zajda.

 

W 1978 roku, Ks. Szmajda z parafii Św. Teresy, zorganizował w naszej dzielnicy jeszcze dwa Koła Żywego Różańca. Zelatorką pierwszego Koła została Wanda Dolega, a następnie Teresa Kostecka. Zelatorką drugiego Koła została Leokadia Paśnik, a następnie, od 1987 roku Władysława Kwintal.

 

Po pięciu latach przynależności Kół Różańcowych do parafii Św. Teresy, czyli do 1983 roku, przeszły one do nowopowstałej parafii Opatrzności Bożej w dzielnicy Radom-Wośniki, gdzie łącznie było dziewięć Kół Żywego Różańca.

 

W 1999 roku trzy Koła, składające się z mieszkańców Halinowa przeszły z parafii Opatrzności Bożej do utworzonej w 1997 roku nowej parafii Św. Krzyża. Po zmianie parafii, Koło zelatorki Teresy Koseckiej rozwiązało się, ponieważ a kilka osób pozostało w Żywym Różańcu poprzedniej parafii, trzech członków zmarło, kilka zrezygnowało z uczestnictwa. Pozostali dołączyli w 2003 roku do dwóch pozostałych Kół, uzupełniając jednocześnie ich składy osobowe do dwudziestu osób, po ogłoszeniu przez Ojca Św. Jana Pawła II czwartej części Różańca – Światła.

 

Na przestrzeni od 1942 roku do lutego 2011 roku, spośród członków Kół Żywego Różańca obecnie należących do parafii Św. Krzyża zmarło 37 osób, (w tym: z pierwszego Koła – 27 osób, z drugiego Koła – 4 osoby, z pierwszego Koła – 6 osób). Natomiast w Różańcu zelatorki Władysławy Kwintal jest 6 członkiń, należących od założenia Koła.