Kancelaria

Kancelaria czynna codziennie po Mszy św. o godzinie 1800 (w sezonie letnim 1900)
oprócz piątku i niedzieli.

Telefon do Parafii św. Krzyża: 604 858 501

Ks. Proboszcz Piotr Szymański mieszka przy ul. Bulwarowej 26

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH  I KATOLICKIEGO POGRZEBU

CHRZEST:
1. Akt urodzenia.
2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska).
4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
BIERZMOWANIE:
1. Metryka chrztu.
2. Zaświadczenie o uczestnictwie katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.
3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
I-WSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:
1. Metryka chrztu.
MAŁŻEŃSTWO:
1. Aktualne, tzn. z datą do 3 m-cy wstecz metryki chrztu.
2. Dowody osobiste.
3. Świadectwa bierzmowania.
4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy), akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
POGRZEB KATOLICKI:
1. Akt zgonu.
2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią, lub w szpitalu, (wystawia Kapelan szpitala).