Historia parafii

Parafia pod wezwaniem Świętego Krzyża w Radomiu została utworzona dnia 6 lipca 1997 roku, dekretem Ks. Biskupa Edwarda Materskiego Ordynariusza Diecezji Radomskiej z dnia 3 lipca 1997 roku. Parafia zlokalizowana została w dzielnicy Halinów i obejmuje wszystkich mieszkańców Halinowa. Obszar parafii stanowi teren ograniczony ulicami: Kielecką, Maratońska, Bulwarową oraz obszar rozgraniczający teren dzielnic Halinów i Wośniki, (będący w chwili powoływania nowej parafii niezabudowanym pasem zieleni). Administracyjnie parafia została wydzielona z parafii macierzystej pw. Opatrzności Bożej.


Pierwszym proboszczem parafii pw. Św. Krzyża został ks. dr Dariusz Karasek, który przewodził Wspólnocie parafialnej do 30 czerwca 2010. 


Pierwszą świątynią nowej parafii stała się mała kapliczka przeniesiona z miejscowości ... Kapliczkę ustawiono na działce przy ul. Bulwarowej 26, na której w przyszłości miała stanąć świątynia parafialna.


W dniu 19 grudnia 2004 roku Ks. Biskup Henryk Zimowski Ordynariusz Diecezji Radomskiej uroczyście poświęcił plac pod budowę nowej świątyni.


1 lipca 2010 r. Ks. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej mianował dla parafii nowego proboszcza, którym został Ks. Piotr Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Św. Kazimierza w Radomiu. Zaraz po objęciu parafii Ks. Piotr podjął starania o budowę nowego kościoła. Powstał projekt, który został zaprezentowany parafianom jeszcze w lipcu tego roku. We wrześniu 2010 roku rozpoczęto przygotowanie placu budowy.


W dniu 17 października 2010 rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Jeszcze przed zimą 2010 zalano fundamenty budynku kościoła. Z nadejściem wiosny, prace budowlane zostały wznowione. Rok później, we wrześniu 2011 roku stan wykonanych prac budowlanych obejmował: 100% fundamentów w raz z opaską hydro i termo izolacyjną, zalane stropy nad podpiwniczoną częścią kościoła (podpiwniczenie pod Prezbiterium). Realizowano prace ziemne polegające na wypełnieniu fundamentów piaskiem. Szybki postęp był możliwy dzięki ofiarności oraz osobistym zaangażowaniu parafian w prace przy budowie.


W czerwcu 2011 r. został zorganizowany po raz pierwszy Rodzinny Festyn Parafialny, którego celem były integracja parafian oraz zbieranie funduszy na budowę kościoła. Program festynu obfitował w wiele atrakcji, co przeciągnęło wielu mieszkańców, nie tylko z terenu naszej parafii. Zebrano kwotę ponad 3.600 zł.
Dnia 14 września 2011 roku w uroczystość Podwyższenia Krzyża św. na placu obok kaplicy i nowo budowanej świątyni stanął, odnowiony staraniem Księdza Proboszcza, Krzyż Misyjny przeniesiony przez parafian w uroczystej procesji z ul. Długiej. 

Od początku istnienia parafia ma przyjaciół, który pomagają w sprawowaniu liturgii Mszy św., nabożeństw, czy posłudze konfesjonału. Do najwierniejszych należą Księża Jarosław Wojtkun oraz Dariusz Skrok.

Obecnie wspólnota parafialna liczy 1.815 osób