Ministranci

Aktualnie Liturgiczną Służbę Ołtarza stanowi siedemnastoosobowa grupa ministrantów i lektorów.

 

W każdą środę o godz. 1830, ministranci spotykają się na swoich spotkaniach formacyjnych. Celem spotkań jest rozwój duchowy i religijny, pogłębienie rozumienia liturgii i umiłowania Eucharystii, a także doskonalenie umiejętności z zakresu pełnienia posługi przy Ołtarzu.

 

Spotkania prowadzi Ks. Proboszcz.

 

Również w środy o godz. 1730 swoje spotkania mają kandydaci do pełnienia posługi ministranta. Podczas spotkań chłopcy zdobywają niezbędną wiedzę o liturgii oraz uczą się wykonywać czynności, które kiedyś, już jako ministranci będą wykonywać przy Ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii 
i nabożeństw. Ważnym elementem spotkań jest także modlitwa i formacja duchowa młodych kandydatów.

 

Serdecznie zapraszam chętnych do zaszczytnej posługi ministranta. Chłopcy zgłaszający się powinni być po I Komunii Św., (czyli uczęszczający min do 3 klasy szkoły podstawowej).

 

 Ks. Proboszcz Piotr Szymański.