Kościół w Radomiu Parafia w Radomiu

Ogłoszenia parafialne

NA DWUDZIESTĄ DZIEWIĄTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (18.10.2020 r.).

 

 

Dziś przeżywamy 29 Niedzielę zwykłą.

 

 

1. Dziś o godz. 18:30 Różaniec.             

 

2. W dni powszednie o godz. 17:00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 17:30  Różaniec. Po nim Msza Święta. Dzieci zapraszam do odmawiania Różańca.

 

3. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się Tydzień Misyjny.

 

4. Zbawienną rzeczą jest modlitwa za zmarłych. Można zamawiać wypominki: roczne, półroczne i jednorazowe.

    Kartki na wypominki znajdziemy na stoliku z prasą katolicką.

 

5. Prasa katolicka - jest do nabycia: "Gość niedzielny" i Kalendarze.

 

6. Ksiądz Biskup  udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

    a.  osobom w  podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,

    b. osobom z objawami infekcji, (np. kaszel, podwyższona temperatura, itp.).

 

7. "Bóg zapłać" za ofiary złożone w tym tygodniu na budowę Kościoła, które wpłynęły na konto parafii i indywidualnie od:

    1 rodziny z ul. Bulwarowej,

    1 rodziny z ul. Poselskiej,

    1 rodziny z ul. Długiej,

    1 rodziny z ul. Nobla,

    1 rodziny z ul. Senatorskiej,

    1 rodziny z ul. Skrajnej.

 

I na tynki wpłynęły ofiary od:

 

    1 rodziny z ul. Halinowskiej,

    1 rodziny z ul. Nizinnej,

    1 rodziny z ul. Skrajnej,

    1 rodziny z ul. Nobla,

    1 rodziny z ul. Długiej.